Smärta och hjärnan 2.0

On 9. juni 2012, in Smärtalindring, by adminI min förberedelse för min Z-Health R-phase och I-Phase utbildning i neurologi (i förhållande till rörelse och smärta) har jag läst de böcker som rekommenderas av Dr Eric Cobb inför utbildning, för att sätta mig in i den ideologi som ligger bakom Z-Health systemet.

“Pain is an action signal from the brain manifesting through the nervous sytem” Dr. Eric Cobb

Om du inte har tid att läsa denna text en lite lång text, skulle jag rekommendera att gå till den sista delen av texten och se den lilla kortfilm om smärta. Kanske känner du någen som lider av kronisk smärta sänd gärna denna blogg till dem.

En av dessa böcker Explain Pain, skriven av Dr. David Butler and Prof  Dr. Lorimer Moseley. Som nämnts i förordet till boken, beskriver författarna bokens fyra primära mål:

1) För att hjälpa hälso-och sjukvårdspersonal som arbetar med patienter med smärta genom att ge dem en uppdaterad kunskap om smärta från neurovetenskap.

2) Att hjälpa människor med smärta förstå mer om deras tillstånd och för att uppmuntra dem att vara mindre rädd för smärta. Modern neurovetenskap berättar, att genom att hjälpa människor att förstå sin smärta, minskar “hotbilden” som skapar smärta och genom att minska hotet, kan detta bidra till att minska smärta.

3) att hjälpa dem med smärta (och övriga inblandade) att fatta de bästa besluten.

4) Slutligen, för att ge moderna modeller av smärta lindring avsedda att hjälpa dem som lider av kronisk smärta för att övervinna sin smärta och återgå till ett normalt liv.

Boken syftar är till informera både sjukvårdspersonal och patienter med kronisk “icke-specifik” typ av smärta (som ryggvärk eller armbågs-smärta) samt alla (vänner och familjemedlemmar) som hjälper dem som har ont.

“Current evidence does not support the phrase, no pain, no gain. We must attempt not to push our patients into pain, because the more afferent nociception that occurs, the more sensitive the nervous system can become, which can lead to central sensitivity. We must be conscious that pain is a defense mechanism and if our patients complain that we are making them do something that hurts, we must back off” Dr. Joseph Brence, DPT

Explain Pain är indelad i avsnitt som förklarar de olika aspekterna av den grundläggande neurovetenskap och smärta, samt praktiska verktyg för att hantera smärta. Komplicerade begrepp förklaras mycket pedagogiskt, så icke-experter kan förstå det.

“Pain is an event that occurs in the brain by cognitive, emotional and psychological integration and interpretation” Styrkecoach Kenneth Jay (M. Sc)

Nedan följer en sammanfattning av några punkter som jag tycker är särskilt viktiga och intressanta:

1. Ingen kommer vilja att ha smärta, när du har den, skulle du gärna vilja bli av med den.  Det är förståeligt, eftersom smärta är obehagligt och det är just det som är anledningen till att smärta är så effektivt och en central del att leva med. Smärta skyddar dig och alarmerar dig för fara, ofta innan du skadas.

2. Smärta är en mycket vanlig och skyddande repsons på stimuli, att din hjärna ser som ett hot eller fara. Många människor som har “artos” och förslitninger i leder t. ex. armbåge eller knä, har inte någon smärta alls. Kort sagt, om din hjärna inte uppfattar vävnaden att vara hotfull, blir det ingen smärta.

“He who only treats the sight of pain is lost” Prof Karel Lewit

3. Mängden av smärta vi upplever är inte nödvändigtvis relaterat till faktisk vävnadsskada på den platsen. En soldat i strid kan t. ex. ha en livshotande skottskador som han nästan aldrig känner stridens hetta. Omvänt, en lite skårsår från ett pappersark kan nästan bli outhärdlig, men är inte livshotande alls!

“Quite often, in cases of diffuse pain, the part that is most painful at the time of examination is the segment that has had to adapt most in order to compensate for other imbalances. In other words, that which worries the patient most can actually be a healthy segment.” Sjukgymnast Luigi Stecco

4. Smärta är starkt beroende av det sammanhang där det uppkommer och det påverkar sociala och emotionella faktorer avsevärt. Till exempel, en musiker upplever mycket mer smärta i en mindre finger skada, än någon som inte anser att deras händer och fingrar är värdefulla för deras arbete. Dessutom kan känslor direkt påverka saker som muskelspänningar och andning, vilka båda har en omedelbar effekt på smärt beteende.

5. Varje kroppsdel ​​är representerad i hjärnan i vad som kallas den “virtuella kroppen.” Tekniskt kallas det “sensory homonculus”, den virtuella kroppen säger oss var vår kropp är i tid och rum (även kallat proprioception). Ibland kan smärta kvarstå eller finnas i de kroppsdelar som har förlorat eller amputerat, ett fenomen som kallas “fantomsmärta”. Så smärta är faktiskt i våra sinnen, vilket betyder att det inte att gör dem mindre verkliga. Men genom att förstå hur hjärnan fungerar, kan du styra smärtan bättre eller till och med  minska. Detta är ett återkommande tema i explain pain.

6. Det finns ”fara” sensorer placerade i hela kroppen. En minimigräns av stimulering (känd som “alt” eller inte “punkt) måste vidtas för att ett meddelande (inpuls) skall sändas till ryggmärgen och hjärnan. När meddelandet (inpuls) till hjärnan är utvärderat, kan en lämplig utsignal “smärta” äga rum. Först när kroppen uppfattar en tillräcklig ”fara” eller “hot” från sensorerna kommer det att resultera i smärta.

7. Skada på vävnaden orsakar en inflammation som hjälper till att aktivera immunsystemet och gynna läkning. Vävnadsläkning är beroende av blodtillförsel. När vävnaden blir kronisk, berövas sin blodtillförsel äventyras läkning. Detta är orsaken till långvarig inaktivitet eller sängläge har visat sig ha direkt motsatt effekt på läkning och inte är produktiv, även på enkla skador som ryggsmärtor eller ankel vrickning.

8. Om smärtan kvarstår längre än du normalt skulle förvänta sig, kan “fara” larmsystem blivit mera känslig och mer specifika nervceller vara lätt överaktiverade och producerar flera sensorer för att stimulera kemikalier och signalsubstanser. Detta är ursprunget av kronisk smärta syndrom hos många människor.

“Stop chasing sweat, exhaustion and pain. Go for the pure strength and movement”
Joakim Bohm, RKC

9. Då kronisk smärta fortsätter, blir tankar och föreställningar (och känslorna), ännu mer kraftfullt för att bidra till och upprätthålla problemet med kronisk smärta.

10. Hjärnan kan anpassa sig och bli mer effektiva på att producera vad som kallas “neuro signatur” av smärta, eller “smärt melodi.” Men den här låten skulle vara en dålig låt om den verkligen spelades som musik. Det skulle vara brus och statiskt. Men kan säga att ju oftare hjärnan spelar “smärt melodi”, desto bättre blir den på att spela den och desto oftare kommer det att bli melodin den väljer att spela. Det är därför mycket viktigt att inte utföra något under smärta, om du kan undvika det.

“Never move into pain” Dr. Eric Cobb

11. Modern smärtas förvaltnings modeller är mindre bekymrade över vävnadens tillstånd, och mer med hjärnans alarmsystems känslighet samt oro, tankar, föreställningar och attityder om deras särskilda villkor eller situation.

12. Hur väl du förstår deras problem och den grundläggande vetenskapen om smärta, som kommer att få stor effekt på de valda strategierna. Om du använder just smärta som guide, är smärta en mycket otrevlig guide eftersom smärtan ofta är felaktig kring det faktiska tillståndet av den skadade vävnaden. Ofta kan smärta föreligga i hjärnan ytterligare och ofta efter den skadade vävnaden har läkt. Hjärnan fortsätter att tro att det är i “fara” och därför fortsätter smärtan.

13. Nyckeln är att lära sig att gradvis öka aktivitetsnivån på det smärtande området, och vet att en del smärta och stelhet kan förekomma. Det kräver tålamod och uthållighet för att upprätta en förbättring över tid. Vissa dagar blir bättre än andra. Målet är en långvarig minskning av smärta och stelhet samt en förbättring av funktionsnivån.

14. Stress kan bidra till nervkänslighet eller “hot” känslighet. Stress bor i hjärnan, och därför upplever människor med kronisk smärta ofta att deras smärta ökar när de blir mer stressade.

15. Rörelse skapar och återupprättar fungerande sensoriska och motoriska representationen i hjärnan. Rörelser förbättrar så att säga kroppens 3D-karta av sig själv i tid och rum, eller annorlunda uttryckt, vår rörelse för att förbättra våra interna GPS´system i förhållande till såväl rörelse och kroppsposition.

“Pain is not isolated, pain takes place in the brain. It is an action signal, it’s an event that is telling the body that something, somewhere is wrong” Dr. Eric Cobb

Explain Pain skulle jag säga är viktig läsning för all vårdpersonal som arbetar med människor med smärta, genom att ge dem en uppdaterad kunskap om smärta från neurovetenskap, så att de inte arbetar från en gammal och förlegad kunskap om smärta.

Dessa citat kommer från The Body Has a Mind of Its Own av författare Sandra & Matthew Blakeslee, och The Brain That Changes Itself av psykiater, psykoanalytiker, forskare & författare  Norman Doidge M.D.

1. Kronisk smärta kan förändra hjärnans “virtuella kroppskort” så att säga förändra kroppens 3D-karta av sig själv i tid och rum, eller annorlunda uttryckt, ändra våra interna GPS´system.

2. Smärta, förändringar i temperatur, taktil beröring, och resten av de gamla somatiska känslorna, hör inte samman med de exteroceptive sinnen såsom syn, hörsel, lukt, smak och vanlig beröring. Smärta hör till känslorna och är därmed en homeostatisk känsla såsom hunger och törst och de andra biologiska drifter, som primaters insular kortex i hjärnan presenterar jätte detaljerad.


3. Smärta behandlas i första hand av samma krets som balanserar dina viscerala/balanssinnet förnimmelser, känslor från t.ex. magen

4. Av alla de somatiska känslorna är smärta den mest subjektiva, den mest individuella, den mest varierande. En ny tanke kring smärta är, att smärta är ett besked ifrån din hjärna till dig om att homeostatisk balans är bruten och det är en obalans någonstans i kroppen.

5. Smärta tolkas av minnet, känslor och föreställningar. Till viss del är smärta din hjärnas svar på den homeostatiska obalansen i kroppen och den beror mycket på din attityd.

 

1 Response » to “Smärta och hjärnan 2.0”

Leave a Reply