Avtalsbestämmelser för personlig träning

Screen och PT Sessions
Hur många träffar vi kommer att behöva kan jag inte säga förrän vi gjort din screening och sedan haft ett uppföljande samtal . Som tumregel kan man säga att ju längre tid du eftersatt din fysiska form desto mer illa medtaget är hela ditt system. Följdaktligen kommer transformationsprocessen att ta längre tid. Vi kommer i slutet av den första träffen att enas om kommande mötesdatum. Tidsintervallet emellan våra träningspass anpassas helt efter dina behov.

Betalning
Gällande betalning för personlig träning, skall hela beloppet för alla de överenskomna tillfällena vara inbetalt på bankgiro senast tre dagar före vår första träff, alternativt kontant betalning av hela beloppet vid första träningstillfället.

Avboka tid
För att avboka eller ändra ett möte måste du meddela detta senast 24 timmar innan den avtalade tiden. Vid kortare varsel betalas fullt pris för den uteblivna träffen då jag avsatt tid för förberedelse och därmed inte kunnat ägna tiden åt en annan kund.

Den kompletta lösningen
För att vara säker på att få mätbara resultat måste du få med alla delar av ekvationen. Du måste integrera nya kost- och träningsvanor i ditt liv. Jag hjälper dig att utforma ett program som passar dig, både vad gäller dina kostvanor och på vilket sätt du kan uppnå bättre resultat av din träning.

Engagemang
Jag arbetar med människor som är fast beslutna att uppnå sina mål. Det spelar ingen roll om ditt mål är att uppnå en bestående viktminskning på 50 kg eller om du vill öka 20 kg i muskelmassa. Om du är en van gymbesökare eller inte har ingen betydelse, bara du är 100 procent engagerad och beredd att följa det program jag tagit fram speciellt för dig.

Vårt avtal innebär att du bara tränar så som vi kommit överens, varken mer eller mindre. Detta för att en felaktig träning kan ha negativ effekt på dina önskade resultat.


Ansvar

Som kund måste du lita på mig och göra precis det jag säger till dig . Du får inte lyssna på och ta råd från någon annan så länge du anlitar mig som personlig tränare.  Om du inte känner dig bekväm med att lägga ansvaret i mina händer så måste du göra detta klart för mig på vårt första möte.

Kan jag avsluta vårt samarbete?
Du kan stoppa samarbetet när du vill men du får inte tillbaka den inbetalade summan. Som jag nämnde tidigare så arbetar jag bara med kunder som är fast beslutna att nå sina mål.

Om du blir sjuk
Om du blir sjuk kan du frysa de timmar du betalt för, och ta upp träningen igen när du är frisk.  PT-timmarna skall dock användas inom ett år efter vår första träff.