Hur anmäler jag mig och betalar?

Booking och anmäla gøres när är samtidig, när kursavgiften er inbetal, och skicka mail med namn och tel till lars@larsavemarie.se Inbetalning ska ske på Bankgiro: 660-4136. Gällande betalning för personlig gruppträning, skall hela beloppet vara inbetalt på bankgiro senast tre dagar före vår första pass, alternativt kontant betalning av hela beloppet vid första träningstillfället.

Vänligen notera dit namn på inbetalningen och tel. Det får ser ut så här pia svensson 0702-46 57 46.
Info tel 072-7438070 eller mail lars@larsavemarie.se