Övningsarkiv 1.0

On 22. juni 2012, in Övningsarkiv, by admin

Övningsarkiv 1.0

Här kan du se ett urval av de övningar som jag använder i mitt arbete som personlig tränare. Syftet är att hjälpa de som har personlig träning med mig online.


Övningsarkiv består av “korrigerande” övningar, rörlighetsövningar, styrketräningsövningar och uppvärmningsövningar.

Ctrl + F är ett enkelt sätt att hitta en övning. Håll nere Ctrl-tangenten, tryck på F-tangenten. Detta kommer att ta upp ett sökfält, i den, skriv namnet på den övning du letar efter.  På mac är det Cmd + F.

Ett popup-fönster kommer att visas när du klicka på övningsnamnet.

Övningsarkiv

Kneeling Rectus Femoris Stretch

Reach, Roll and lift

T-Spine Mobility “Butt on Heels”

Bird Dog

Glute Bridge

Wall Ankel Moblization

X-Band Walks

Seated 90 90 Stretch

Scapular Wall Slides

Goblet Box Squat

Stride with Torso Rotation

Touch the Wall Deadlifts

Standing Lundges

Push Up Elevated/Pushup with Smith-Rack

Medium Grip Pronated Seated Row

Walking DB Lundges

Bench Press

Bench Press 5 Biggest Bench Mistakes with Dave Tate

Bend-over 1-arm DB Row

Barbell Front Box Squart

Barbell Rack Pull (from Kneecaps)

DB Reverse Lunges

Pushup Plus

Supinated-Grip Pull-Down

Head Supported DB Row

Pull-Throughs

Deadlift

Hofte rörlighed: Lying Knee To Knee Stretch

Standing Pallof Press

Brettzel och Brettzel 2.0

1-leg Hip Thrusts off Bench

Anterior-Loaded Barbell Step-ups

Back-to-Wall Shoulder Flexion

Bench T-Spine Mobilization

Rocking Ankle Mobilization

Side-Lying Internal-External Rotation

Prone 1-arm Trap Raise

Forearm WallSlides at 135 Degrees

Standing 1-arm Cable Row

Yoga Plex

Bowler Squats

Split-Stance Kneeling Adductor Mobility

Dumbbell Goblet Lateral Lunges

Pronated Grip Inverted Rows

1-arm Cable Rotational Row

High Knee Walk to Spiderman with Hip Lift and Overhead Reach

Side Lying External Rotation

Walking DB Lunges

Side Bridges

Sumo Deadlifts

Upright Bird dog

Push Up

Bodysaw

Yoga Pushups

Bent Over Row

Pull-Throughs

Push Up Plus

T-Pushups

Band-Resisted Push-ups

1-Arm DB Bench Press

Head Supported DB Row

Chest Supported DB Row

1-leg DB Deadlift/One Leg DB Deadlift

Deadlift Single Leg Single Arm with One KB/DB

Wall Hip Flexor Mobility

Forearm Wall Slides with Band

T-Spine mobility Side-Lying Extension-Rotation

Front Box Squat

Cable External Rotation

Walking Spiderman w/Overhead Reach

One-Arm Doorway Pec Stretch

Neutral Grip DB Bench Press

Calf Stretch Standing

Curl to Press Single Arm from Single Leg Supported with DB

Deep Squat with Abduction with FMT

Dorsiflexion from Half Kneeling with Dowel

Hip Hinge Double Leg with Dowel

Hip Hinge Single Leg with Dowel

Pushup Walkout

Single Leg Lowering Pasive

Single Leg Lowering Active

TGU Elbow to Post

Corner Standing Pec stretch

Toe Touch Squat with Bosu/Bench

Wall Sit with Bilateral Reach/Scabular Wall Slides

Goblet Squat

Supineated Grip Seated Row/Yates Row

Spiderman Walkout

Neutral Grip Low-Incline DB Press

Neutral Grip Dumbbell Military Press

Half Kneeling Cable Batwing/Pulldown


Smärta och hjärnan

Professor Lorimer Moseley kring smärta och hjärnan

Understanding Pain: What to do about it in less than five minutes?
 

2 Responses to “Övningsarkiv 1.0”

  1. Åsa siger:

    Hej! Inga bilder på övningar?

  2. Åsa siger:

    Aha! Nu fattar jag!

Leave a Reply