Myt: Stretcha efter träningen, så undviker du att få träningsvärk

Fakta: Du kommer inte att få mindre träningsvärk efter träning även om du utför stretching

Många människor  stretchar före eller efter fysiska aktiviteter som t.ex. idrott. Syftet är att minska risken för skador, minska träningsvärk efter träning, eller förbättra prestationsförmågan.

En meta-analys tittade på effekten av stretching och på graden av träningsvärk. En metaanalys kombinerar resultaten från flera studier, och resulterar i en övergripande slutsats baserad på alla inkluderade studier.

Tolv studier ingick i metaanalysen. Alla var slumpmässiga kontrollerade studier som undersökte effekten av stretching före eller efter fysisk aktivitet på träningsvärk. 11 studier var små (mellan 10 till 30 personer), som gjorde stretch övningar. Däremot var der en stor studie med 2337 deltagare, 1220 av dem ingick i stretching gruppen.

Samtliga studier visade mycket liknande resultat. De visade att det fanns liten eller ingen effekt av stretching på upplevd träningsvärk under test efter fysisk aktivitet.

Så mitt råd är: bättre spendera tid på gymmet för att träna mer, eller gå hem tidigt och träna mer intensiv och kortare tid per gång, så du kanske kan hitta plats för ytterligare en till träningstid per vecka än att lägga tid på stretching för att undvika träningsvärk.

Referens:

Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise
Robert D Herbert1, Marcos de Noronha2, Steven J Kamper1
1Musculoskeletal Division, The George Institute for Global Health, Sydney, Australia. 2Physiotherapy, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianopolis, Brazil

 

Leave a Reply