Myt: Om jag har ont är att det är något fel på den delen av kroppen där smärtan sitter

Fakta: Smärtforskning och neurologi visar att ju längre du har ont desto mindre har det att göra med det faktiska förhållandet i dina vävnader och mer att göra med hjärnan (1).

Liksom många fitnessproffs och lekmän, brukade jag tänka att smärtan kommer från en skada eller skador orsakade av låsta leder, svaga/spända muskler, spruckna skivor och dålig hållning. Detta grundades på en “Cartesian”-modell för vad smärta är, som kommer från filosofen Descartes för nästan 450 år sedan. Descartes skrev, “då lågans partikel hoppar ur elden, och ramar tå, färdas en signal längs ryggmärgen till en liten klocka i hjärnan som säger, av av av “det gör ont”.

Detta är nära förknippad med vad vi lär oss genom vår barndom att smärta alltid har en tydlig orsak, slå vi våra fötter så det gör ont, när vi trillar och slår våra knän så gör det ont.

“Pain is an action signal from the brain manifesting through the nervous system” Dr. Eric Cobb

Det leder oss till slutsatsen att det måste finnas något som händer i vävnaden när det gör ont och när smärtan kvarstår, skulle vi vilja ha en läkare för att ta bort det som gör att det gör ont, så att vi inte har ont mera . Detta är tyvärr ofta en felaktig slutsats när smärtan varar längre än för skadan normal läkningstid.

“Pain is an unpleasant conscious experience that emerges from the brain when the sum of all the available information suggests that you need to protect a particular part of your body” Lorimer Moseley, Professor of Clinical Neurosciences and Chair in Physiotherapy, School of Health Sciences, University of South Australia

Smärta är således en obehaglig upplevelse som kommer från hjärnan när summan av all tillgänglig information tyder på att du behöver skydda en viss del av kroppen. Forskning har visat oss att du mycket väl kan ha ont i en led eller muskel utan något är fel eller olämpligt i vävnaden på just den muskeln eller leden. Som jag ser det finns det tre alternativ:

1. Att ha en skada, men utan smärta
2. Att ha smärtan, men utan en skada
3. Att ha en skada och smärta

Den sista är den att nästan alla tar för givet, och de andra alternativen ofta glöms bort, men de är också viktiga att komma ihåg. Har du ont i över 3-6 månader, brukar detta klassificeras som kronisk smärta, och som jag har nämnt tidigare, har det mycket mer att göra med hjärna än med det aktuella tillståndet hos vävnaden.

“Pain is an event that occurs in the brain by cognitive, emotional and psychological integration and interpretation” Kenneth Jay, M. Sc.

Jag vill titta närmre på alternativ nummer 1, när du har en skada utan smärta.

Det finns en massa människor som går omkring med smärta i knä, rygg eller axlar som begränsar deras förmåga att vara aktiv. Intressant nog finns det också en hel del människor där ute som fortfarande har någon betydande “skada”, men inga symptom eller smärta!

Några exempel:
– I en studie från The New England Journal of Medicine, fann forskarna att 80 procent av asymtomatiska patienter (patienter utan några syntomer) skulle diagnostiseras med minst ett milt diskbråck (protrusion) eller ett diskbråck (disc herniation) i nedre delen av ryggen (ländryggen) som kunde ses på en MRI (magnetic resonance imaging) och 38 procent av dem hade två eller flera av dessa “skador” (2).
– En studie från 1995 i The Journal of Bone and Joint Surgery visade att när det gjordes MRI av asymtomatiska (patienter utan syntomer) patienters axlar, hittades i 34 procent av fallen trasiga rotatorfästen och denna siffra ökade till 54 procent hos personer över 60 år (3). Rotatorfästen består av fyra små muskler (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis) som sitter runt axelleden.
– 40 procent av folket (vakna, rationella och inte i “chock”) som kommer in på sjukhus med hemska skador känner ingen smärta eller känner smärta av låg intensitet även efter långa väntetider (4).
– Andra studier har upprepade gånger visat allvarliga “skador” som ett milt diskbråck (protrusion), diskbråck (disc herniation) i spinalstenose och meniskskador återfinns hos  20-70 procent av människor som inte har någon historia av smärta (5 , 6, 7).

Vi säger det bara en gång men det är värt att upprepa, personer i dessa studier kände absolut ingen smärta! Hur kan det vara så? Varför smärtar din farbrors axel, när hans rotatorfästen är sönder, men människor i dessa studier kände ingen smärta? Och varför får du ont i ryggen när du jobbar i trädgården, men alla dessa människor kan utföra arbete med en skada som de inte vet att de har? Eller den gamla mannen som har artrit i båda knäna, men det är bara ett knä som gör ont?

“Pain is an opinion on the organism’s state of health rather than a mere reflective response to an injury. There is no direct hotline from pain receptors to ‘pain centers’ in the brain” V.S. Ramachandran, Director of the Center for Brain and Cognition and Distinguished Professor with the Psychology Department and Neurosciences Program at the University of California, San Diego

Du kan ha en massa småfel i din kropp, i dina muskler och leder, men när du aldrig utsätts för smärtans “allt eller inget”-gräns, kommer du inte uppleva smärta. En minimigräns av stimulering (känd som “allt eller inget-punkten”) måste vidtas för att ett meddelande (impuls) skall sändas till ryggmärgen och hjärnan. När meddelandet (impulsen) till hjärnan är utvärderat, kan en lämplig utsignal “smärta” äga rum. Först när kroppen uppfattar en tillräcklig ”fara” eller “hot” från sensorerna kommer det att resultera i smärta.

Smärta avkodas av vårt sinne, våra känslor, genom våra anknytningar och i viss utsträckning är din smärta, din hjärnas svar på en homeostatisk obalans i kroppen.  Något är så att säga, inte på samma sätt, som den var innan.

Jag skulle alltid rekommendera att personer som upplever smärta att gå till sin läkare och undersökas, för att få en diagnos och se om det finns en skada på leder eller vävnader. Efter att ha sagt detta, du bör också vara medveten om att det inte nödvändigtvis behöver vara något fel i leder och vävnader bara för att de gör ont.

“Congenital analgesia is a rare genetic disorder where the individual is unable to feel pain. You might think this sounds like a good thing, but it’s actually a life-threatening condition. Pain serves as a warning against injury, so people who don’t feel it can be severly injured hurt by things that most of us would react quickly to. For example, Ronald Melzack and Patrick Wall describe a girl who got third-degree burns on her knees by climbing on a hot radiator. There was no signal for her to stop” Craig Freudenrich, Ph.D.

Jag har skrivit mer om smärta och hjärnan här.

Referens:
1. Moseley, G. Lorimer. Reconceptualising pain according to modern pain science. Physical Therapy Reviews, Volume 12, Number 3, September 2007 , pp. 169-178(10).
2. Jensen MC et al. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. N Engl J Med.1994 Jul 14;331(2):69-73.
3. Sher JS et al. Abnormal findings on magnetic resonance images of asymptomatic shoulders. J Bone Joint Surg Am. 1995 Jan;77(1):10-5.
4. Melzack R, Wall PD, Ty TC. Acute pain in an emergency clinic: latency of onset and descriptor patterns related to different injuries. Pain. 1982 Sep;14(1):33-43.
5. Boden SD, Davis DO, Dina TS, Patronas NJ, Wiesel SW. Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J Bone Joint Surg Am. 1990 Mar;72(3):403-8.
6. Kleinstück F, Dvorak J, Mannion AF. Are “structural abnormalities” on magnetic resonance imaging a contraindication to the successful conservative treatment of chronic nonspecific low back pain? Spine (Phila Pa 1976). 2006 Sep 1;31(19):2250-7.
7. Bhattacharyya T, Gale D, Dewire P, Totterman S, Gale ME, McLaughlin S, Einhorn TA, Felson DT. The clinical importance of meniscal tears demonstrated by magnetic resonance imaging in osteoarthritis of the knee. J Bone Joint Surg Am. 2003 Jan;85-A(1):4-9.

 

Leave a Reply