Myt: När jag blir sjuk, är det för att jag har smittats av en bakterie eller virus

Fakta: Vi bär alla runt på och kommer i kontakt med möjliga sjukdomsframkallande bakterier, men de brukar först orsaka sjukdom när vi är försvagade av inaktivitet, ohälsosam kost, stress och för lite sömn.

Uppfattningen att många sjukdomar orsakas av smittämnen som bakterier och virus har främst fram som en teori av fransmannen Louis Pasteur år 1888. Biologen Antoine Bechamp visade i sin forskning att de flesta sjukdomar orsakas av sjuka organ och vävnader, och att bakterier är konsekvenser av sjukdom och inte orsaker. Han visade också att en giftig, näringsfattig kost, ohälsosam livsstil och negativa känslor skapar en sur och syrefattigt miljö.

I denna miljö utvecklats “mikrozyma”, ett slags bakterie, som senare utvecklads till virus och svamp som så småningom ger upphov till cancerceller. Senare följdes det upp av den tyske professorn Enderlein, som också visat att vårt blod alltid innehåller olika stadier av dessa mikroorganismer. Han hävdade också att det är främst på grund av dålig näring som små mikrozyma utvecklas vidare till att bli patogena.

På sin dödsbädd erkände Pasteur att det är miljön och inte bakterier som orsakar sjukdomar. Något som den berömde franske fysiologen Claude Bernard också hävdade. Men Pasteurs teori används i stor utsträckning och har använts för att utveckla läkemedelsindustrin.

Forskning publicerad i den välrenommerade vetenskapliga tidsskriften Archives of Internal Medicine, visar effekten av sömn, sömnkvalitet och antal sömn timmar ökar risken att bli sjuk efter en attack av ett virus (1).

153 friska män och kvinnor mellan 21-55 år, rapporterade i två veckor kvaliteten på deras sömn och hur många timmar de sov per natt. Därefter infekterades de med ett rhinovirus och man studerade sedan utvecklingen av förkylningar ibland dem.

De som sov mindre än 7 timmar hade 2,94 större risk att bli sjuka efter att de utsattes för viruset, och man drar därför slutsatsen att bättre sömn innebär en högre motståndskraft mot sjukdomar, som ett resultat av ett bättre immunförsvar.

Andra hälsofaktorer som rökning, personens BMI, ekonomisk status, andra sjukdomar, kontrolleras och de kunde därför peka på sömn som den enda variabeln.

 Så när vi utsätts för en möjlig sjukdomskälla, är det avgörande för om vi blir sjuka eller förblir friska, hur väl vårt immunförsvar är. Är immunförsvaret försvagat av dålig livsstil kommer följden bli att vi blir sjukare oftare.

En av de mest underskattade hälsoparametrar är hur väl vi sover. Det är min personliga erfarenhet att vi ofta nedprioriterar vår sömn för att åtgärda våra dagliga sysslor, detta har tyvärr, en stor negativ effekt vår hälsa och aktivitetsnivå. Det har uppskattats (2) att vi igenomsnitt sover 90 minuter mindre än våra mor-och farföräldrar gjorde för hundra år sedan.

Jag säger inte att du ska sluta ta medicinen om du blir sjuk eller är sjuk, men jag skulle råda alla att även fokusera på val av livsstil för att göra att vi inte blir sjuka: att träna, äta hälsosam mat, inte stressa och få sju och en halv till nio timmars kvalitetssömn varje natt.

Referens:
1. Cohen et al. Sleep Habits and Susceptibility to the Common Cold. Arch Intern Med.2009; 169: 62-67.
2. The Promise of Sleep: A Pioneer in Sleep Medicine Explores the Vital Connection Between Health, Happiness, and a Good Night’s Sleep, William C. Dement, Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences at Stanford University School of Medicine.
 

Leave a Reply