Myt: Du kan enkelt träna mer än en timme och få bra resultat

Fakta: Hjärnan blir trött när du tränar

Syftet med denna studie var att ta reda på om i man framkallar trötthet i hjärnan när man utför ansträngande muskelarbete.

23 män deltog i studien. Träningen gick ut på att göra så många “pull-ups” som möjligt. Före och efter “pull-ups” mätte man trötthet på i hjärnan med en speciell teknik där man mäter den del av hjärnan som kontrollerar rörelser (motoriska cortex). Man mätade alltså hjärnans vilja att sända impulser till systemet.

Resultat:
•Hjärnan var mindre “villig” att skicka impulser efter träningen. Detta innebär att inte bara muskler utan även centrala nervsystemet (CNS) hade tröttnat.
• Efter ca 8 min var hade tröttheten i CNS nästan försvunnit
• De som kunde ta göra flest reps, var också de som hade mest CNS trötthet efter träningen.
• Hjärnan visade bara trötthet i att skicka impulser till de muskler som just hade arbetat och inte till de muskler som inte hade gjort något.

Trötthet i det CNS är nästan alltid den okända faktorn i diskussionen om vad trötthet är. Det är intressant att det nu finns fler och fler studier som visar oss när den här typen av trötthet är viktigt.

Referens
Motor cortex fatigue in sports measured by transcranial magnetic double stimulation
FRITHJOF TERGAU; ROLF GEESE; AXEL BAUER; SUSANNE BAUR; WALTER PAULUS; CARL DETLEV REIMERS
Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 32, No. 11, pp. 1942–1948, 2000.

 

Leave a Reply