Myt: Att gå ner i vikt och äta hälsosamt handlar mycket om personens vilja

Fakta: Viljestyrka är inte något vi har oändliga mängder av, och vi är stressade och arbetar hårt, har vi en liten mängd.

I en studie ledd av professor Baba Shiv vid Stanford University, fick en grupp studenter ett 2-siffrigt nummer att komma ihåg, medan en annan grupp skulla komma ihåg ett 7-siffrigt nummer. De ombads sedan att gå ned i ett rum och vänta. I rummet blev de erbjöd lite fika av antingen en bit chokladkaka eller en skål med fruktsallad. Detta var dock, utan att grupperna veta det, en del av experimentet.

Av elever i gruppen som skulle komma ihåg ett 7-siffrigt nummer valde 59% chokladkaka, medan 62% av de som hade ett 2-siffrigt nummer att komma ihåg, valde fruktsallad. Kort sagt, valde de som skulle komma ihåg ett 7-siffrigt nummer, nästan dubbelt så ofta kakan, jämfört med dem i 2-siffrig grupp.

Detta tros bero på människor som har höga kognitiva belastningar som  t ex att vara upptagen med att komma ihåg saker i deras fyllda “working memorie” de har det svårare med att utöva självkontroll och att motstå ohälsosamma godissaker.

Detta händer eftersom de neurala funktionerna för både minne och självkontroll är i samma del av hjärnan som kallas “prefrontal cortex”. Så att en överbelastning av minnet innebär att de har mindre kognitiva resurser som annars skulle vara tillgängliga för självbehärskning.

Resultatet är mindre viljestyrka. Detta bidrar till att förklara varför vi är mer benägna att äta ohälsosamt efter en hård dag på jobbet, detta trots att vi vet att det är ett dåligt val.

Jag har skrivit mer om viljestyrka här.

Reference:
Baba Shiv, Alexander Fedorikhin. Heart and Mind in Conflict: The Interplay of Affect and Cognition in Consumer Decision Making. Journal of Consumer Research, 26, 1999. 278-292.

 

Leave a Reply