Myt: Akupunktur fungerar vid smärta och olika sjukdomar

Fakta: Vetenskapliga studier inom detta område visar att akupunktur inte fungerar eller fungerar bara ibland, och kanske inte mer än en placeboeffekt (eller förväntanseffekt).

The three most dangerous words in medicine are “in my experience.” Mark Crislip, MD

“The real purpose of the scientific method is to make sure nature hasn’t misled you into thinking you know something you don’t actually know” Robert M. Pirsig

Akupunktur är en alternativ behandling från Kina och fjärran östern, som bygger på att man använder nålar som införas i specifika akupunktur punkter, för att förebygga eller behandla vissa sjukdomar. Enligt den traditionella kinesiska förklaringen, som är ett par tusen år gammal, så är det för att akupunktur nålar ska återställa kroppens normala energibalans, kallad Qi. Den traditionella förklaringen förutsätter att det finns 12 energikanaler i kroppen, dessa kallas meridianer.

“Akupunktur har aldrig haft evidens bakom sig” Jacob Gudiol

Tanken är alltså att det finns ställen på kroppen där det är mer fördelaktigt att placera en nål än andra. Detta är ett problem i sig, som jag kommer att diskutera senare. Metoden används för en mängd olika sjukdomar och smärta. Ingen vet varför det fungerar, och förklaringen är ofta att det måste naturligtvis funka för att det har varit en lång tradition i flera tusen år.

Detta är ett argumentationsfel som kallas appeal to tradition fallacy (argumentum ad antiquitam) att säga något fungerar, och använda tradition som bevis för detta, är ett argumentationsfel. Traditioner överförs ofta ifrån generation till generation, utan någon annan förklaring än “det här är så här vi alltid har gjort”, och detta är inte ett giltigt bevis.

“There is no compelling evidence to support the efficacy of acupuncture over sham and, as such, acupuncture is merely a theatrical placebo” Dr Neil O’Connell, PhD

Att vetenskapen inte har kunnat hitta någon logisk grund för varför akupunktur bör fungerar, är för mig också ett stort varningstecken, men det är inte heller en anledning att säga att det inte fungerar. För kunna säga att det inte fungerar måste vi titta på det vetenskapliga underlaget, och kom ihåg att “absence of evidence is not evidence of absence.”

Efter en systematisk rewiew (1) av 35 olika reviews ifrån 1996-2005 finner jag inga bevis för att akupunktur fungerar för smärta eller sjukdomar. Andra studier (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) visar omedelbart att akupunktur inte fungerar, och att de små framgångar säkert inte är mer än en placebo effekt. En studie (9) visade personer med kronisk nacksmärta som fick akupunktur upplevde bättre kortvarig smärtlindring, än de som fick falska (sham) behandlingar.

En annan sak som jag nämnde tidigare är, att hela teorin kring att det finns mycket specifika punkter på patientens kropp där nålar måste införas, finns det problem med. När en studie (10) visar att det spelar ingen roll, var på kroppen du sätter nålar, och ytterligare en annan studie (11) visar än att det inte heller spelar någon roll, hur djupt nålarna förs in.

“Since it has proved impossible to find consistent evidence after more than 3000 trials, it is time to give up. It seems very unlikely that the money that it would cost to do another 3000 trials would be well-spent” Dr. Steven P. Novella, MD

I ljuset av detta, kan jag inte rekommendera akupunktur för mina klienter. Jag fokusera hellre på att arbeta med något som inte har bevis mot sig, eftersom jag, personligen, inte kan se någon evidensbaserad studie som rekommenderar akupunktur.


Reference:

1. Derry CJ, Derry S, McQuay HJ, Moore RA. Systematic review of systematic reviews of acupuncture published 1996-2005. Clin Med. 2006 Jul-Aug;6(4):381-6.

2. Colquhoun D, Novella SP. Acupuncture is theatrical placebo. Anesth Analg. 2013 Jun;116(6):1360-3.

3. Madsen MV, Gøtzsche PC, Hróbjartsson A. Acupuncture treatment for pain: systematic review of randomised clinical trials with acupuncture, placebo acupuncture, and no acupuncture groups. BMJ. 2009 Jan 27;338:a3115.

4. Moffet HH. Sham acupuncture may be as efficacious as true acupuncture: a systematic review of clinical trials. J Altern Complement Med. 2009 Mar;15(3):213-6.

5. Paley CA, Johnson MI, Tashani OA, Bagnall AM. Acupuncture for cancer pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD007753. DOI: 10.1002/14651858.CD007753.pub2.

6. Green S, Buchbinder R, Hetrick SE. Acupuncture for shoulder pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD005319. DOI: 10.1002/14651858.CD005319.

7. Smith CA, Hay PPJ, MacPherson H. Acupuncture for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD004046. DOI: 10.1002/14651858.CD004046.pub3.

8. Deare JC, Zheng Z, Xue CCL, Liu JP, Shang J, Scott SW, Littlejohn G. Acupuncture for treating fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD007070.

9. Trinh K, Graham N, Gross A, Goldsmith CH, Wang E, Cameron ID, Kay TM, Cervical Overview Group. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD004870. DOI: 10.1002/14651858.CD004870.pub3.

10. Moffet HH. Traditional acupuncture theories yield null outcomes: a systematic review of clinical trials. J Clin Epidemiol. 2008 Aug;61(8):741-7. Epub 2008 Jun 6.

11. Madsen MV, Gøtzsche PC, Hróbjartsson A. Acupuncture treatment for pain: systematic review of randomised clinical trials with acupuncture, placebo acupuncture, and no acupuncture groups. BMJ. 2009 Jan 27;338:a3115.

 

Leave a Reply