Mer sömn minskar smärtkänsligheten

On 7. december 2012, in Smärtalindring, Sömn, by admin

Mer sömn minskar smärtkänsligheten

Jag har sett ett samband mellan stress, sömn och kronisk smärta sedan jag började gå igenom alla mina klienters sömnlängd och sömnkvalitet.

Forskning som publiceras i december 2012 upplagan av den välrenommerade vetenskapliga tidskriften SLEEP visar att en ökning av sömn per natt, ökar människors vakenhet under dagen och minskar deras smärtkänslighet.

18 försökspersoner i åldern 21-35 år randomiserades till att i fyra nätter antingen behålla sin vanliga sömnvaraktighet eller utöka sin sömn genom att tillbringa 10 timmar i sängen per. natt. Dagtrötthet mättes genom att använda ett test som kallas “Multiple Sleep Latency Test” (MSLT), och smärtkänsligheten utvärderades genom användning av en “radiant heat stimulus”.

I en randomiserad klinisk studie undersöker man effekten av en behandling. Studien kännetecknas av att patienterna fördelas slumpmässigt till att antingen få en experimentell behandling eller tjänar som en kontrollgrupp.

Resultaten visar att den grupp med förlängd sömn sov 1,8 timmar mer per natt än kontrollgruppen. Ökningen av sömn per natt under de fyra experimentella nätterna resulterade i ökad vaksamhet och var associerad med minskad smärtkänslighet.

I gruppen med förlängd sömn grupp gick 25 procent längre tid innan deltagarna tog bort sitt finger från denna “radiant heat stimulus”, vilket återspeglar en betydande minskning av smärtkänslighet.

Forskarna rapporterar att storleken av denna minskning i smärtkänslighet är större än effekten av 60 mg smärtstillande (kodein), sett i ett tidigare experiment.

Enligt forskarna är detta den första studien som visar att förlängd sömn per natt på människor som saknar sömn, minskar smärtkänsligheten. Resultaten i kombination med data från tidigare forskning tyder på att ökad smärtkänslighet hos sömniga individer kan vara ett resultat av deras underliggande sömnbrist.

Naturligtvis är detta bara en studie och med endast 18 deltagare, så det behövs mer forskning för att förstå den exakta mekanismen bakom detta och att reproducera resultaten.

Forskarna noterar dock att bristen på sömn är korrelerat med ökad smärtkänslighet och att detta stöds av data från patienter med sjukdomen obstruktiv sömnapné (OSA) som på engelska kallas “obstructive sleep apnea”.

Tack till min kollega Simon Johansson för att han gjorde mig uppmärksam på den här studien.

References:
Roehrs TA, Harris E, Randall S, Roth T. Pain sensitivity and recovery from mildchronic sleep loss. SLEEP 2012;35(12):1667-1672.


 

Leave a Reply