Idéer och berättelser som får oss att stanna upp och tänka efter över hur vi gör saker, och hur vi rör oss och som ifrågasätta status quo, är något jag uppskattar enormt.

En bieffekt av att läsa mycket forskning, är att min kritiska tänkande av andra och inte minst mot mig själv har förvärrats i en stor utsträckning.Vet jag verkligen detta här och hur vet jag det?

Det måste sägas att jag fortfarande tror att det finns stort värde i de idéer och berättelser som gör oss stanna upp och tänka, även om dessa inte nödvändigtvis bygger på forskning, vad jag fysiskt kan göra med människor är mycket påverkat av både forskning och min kliniska erfarenhet.

Ett fokus som jag har för mina atleter och klienter är att förbättra deras kvalitet i deras rörelser och att de får ett större fokus på sina rörelser i sitt vardag. Ett annat fokus är att förbättra deras kroppshållning när de tränar och återigen få dem att fokusera på sin kroppshållning utanför gymmet. Så avsevärt öka kvaliteten på deras rörelse, till det bättre.

Det är min erfarenhet att de flesta människor har dålig kroppsuppfattning, rör sig inte rätt, sitter ner för mycket och har en mycket låg nivå av daglig fysisk aktivitet. Detta försöker jag ändra genom att fokusera på kvalitet och rörelse snarare än kvantitet och muskelvärk.

Människor behöver inte bara röra på sig mer, de behöver ändra hur de rör sig också. Jag kan inte se någon anledning till att inte fokusera på kvalitet när de är i gymmet. Om vi ska ha någon chans att motverka dålig rörelsekvalitet i deras dagliga liv, måste vi träna med högsta möjliga kvalitet i träningen. Detta bör då ha en dominoeffekt på deras rörelsekvalitet, också när de inte befinner sig i gymmet.

Men att få människor att röra bättre, jag använder ofta mycket tid att förklara varför “faulty movement patterns” såsom att varje gång man reser sig från en stol eller gå i trappor gör vad något som kallas “valgus knee”, att knäet faller in mot mitten av kroppen, i rörelse. Vanligtvis sker detta vid hopp eller rörelser när du gör en stor grad av böjning av knäet och utsätter knäet för tunga laster. Detta är en av de mekanismer som bidrar till att öka risken för knä ligament (ACL) skador (1,2,3,4,6,7).

Det är min erfarenhet att ett av de bästa sätten att få människor att fokusera på deras rörelsekvalitet är att använda enkla förklaringar, men också berättelser och metaforer. Detta är en av de bästa enkla förklaringar jag har hört, som gör att folk att ska tänka på hur de rör sig.

Det finns 4 olika nivåer av hur vi rör oss på:

1. Rör sig fel, men är inte medveten om det. Man viker i ländryggen varje gång man plocka upp något från golvet.

2. Rör sig fel, men är medveten om det. Man viker i ländryggen varje gång man plocka upp något från golvet, men efteråt tänker man att det inte var bra.

3. Rör sig korrekt, och är medveten om det. Innan man ska plocka upp något från golvet, är man mycket medveten om att man gör det korrekt.

4. Rör sig korrekt, och är inte medveten om det. Innan man plockar upp något från golvet, tänker inte hur man gör, men man gör det korrekt, viker inte i ländryggen men viker istället i knä, höfter och vrister.

Denna förklaring kommer från en vän till mig som var på en kurs för ett antal år sedan, där instruktören var Dianne McCaughey, PhD och hon gav denna förklaring.

Det är mitt mål med alla mina klienter att de slutligen ska nå den sista nivån, så att de inte längre tänka på hur man ska röra sig rätt, men deras rörelser är mer eller mindre automatiserats.

Ref.:
1. McLean SG, Huang X, van den Bogert AJ. Association between lower extremity posture at contact and peak knee valgus moment during sidestepping: implications for ACL injury. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2005 Oct;20(8):863-70.
2. Ford KR, Myer GD, Hewett TE. Valgus knee motion during landing in high school female and male basketball players. Med Sci Sports Exerc. 2003 Oct;35(10):1745-50.
3. Russell KA, Palmieri RM, Zinder SM, Ingersoll CD. Sex differences in valgus knee angle during a single-leg drop jump. J Athl Train. 2006 Apr-Jun;41(2):166-71.
4. McLean SG, Lipfert SW, van den Bogert AJ. Effect of gender and deensive opponent on the biomechanics of sidestep cutting. Med Sci Sports Exerc. 2004;36:1008–1016.
5. Ford KR, Myer GD, Toms HE, Hewett TE. Gender differences in the kinematics of unanticipated cutting in young athletes. Med Sci Sports Exerc. 2005;37:124–129.
6. McLean SG, Huang X, Su A, van den Bogert AJ. Sagittal plane biomechanics cannot injure the ACL during sidestep cutting. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2004;19:828–838.
7. Hewett TE, Myer GD, Ford KR, et al. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. Am J Sports Med. 2005;33:492–501.


 

Leave a Reply