Hälso-test

Jag erbjuder ett komplett Hälso-test som innehåller ett funktionellt rörelsetest, styrketest, taljemålstest samt ett näringstest. Jag erbjuder alla, från små grupper med få personer till större verksamheter.

Varför beställa ett Hälso-test?
Det finns många anledningar till att undersöka sin egen eller medarbetarnas hälsa. När man undersöker hälsa får man möjlighet till att förebygga innan det är för sent. Samtidigt blir många motiverade till att göra någon med sin hälsa. Friska medarbetare är glada och mer effektiva och det är ju i allas intresse.