Fitness Update 2.0

Fitness update 2.0 är en workshop där vi kikar lite närmare på några av de mest utbredda myterna i fitnessvärlden. Myter som gör att människor inte får ett optimalt resultat i förhållande till den mängd energi de lägger på sin träning.

Idag finns det fortfarande myter som lever kvar och berättas om från person till person. Dessa myter har även spridit sig till populära tidskrifter och tidningar, och skrivs ofta om som fullkomlig sanning av lekmän, men är vetenskapligt felaktiga. Ofta finns det en liten grad av sanning i dessa myter, eller fanns förr men det har bevisats vara felaktigt då kunskapen om kroppen har ökat.

Dessa myter lever kvar bland människor som inte är utbildade i grundläggande anatomi, fysiologi, biomekanik eller neurologi. Detta händer eftersom det nästan alltid krävs en ökad förståelse inom något av dessa ämnen  för att se om det är sanning eller vetenskapligt felaktigt.

En stor skillnad är när alla myter är bortsorterade och den senaste kunskapen används, ger det ett mycket bättre resultat.

Föredraget tar ca. 45 min.