10 nya vanor 2.0

Ge dig själv den gåva det är att ha en kropp som är stark, funktionell och full av energi. Detta mål nås genom att introducera 10 sunda vanor till din vardag – dessa vanor är utvalda så att de ska ha maximal effekt med minsta möjliga ansträngning.

Föredraget handlar om att lära deltagarna 10 nya vanor, som de ska påbörja under de följande 10 veckorna, dvs en ny vana varje vecka. Denna metod är vald för att studier visar att om man ändrar en vana åt gången så lyckas det till 85%, men om man provar att ändra två åt gången, lyckas det bara till 35%.

Denna workshop är ett mycket mer praktiskt version av föreläsningen med samma namn, här är mer tid att gå djupare i detaljerna och mer tid för frågor

Workshopen tar ca. 3 timmar.