Det finns flera som har frågat mig vad Z-Health® är, så här kommer jag att försöka ge en kort förklaring av vad det är. 

Z-Health®
är ett träningssystem som hjälper dig att förbättra din hälsa, minska smärta och förbättra dina rörelsemönster. De flesta system fokuserar på muskler via motståndsträning och stretchövningar.  Z-Health® fokuserar på ditt nervsystem, det ultrasnabba högeffektiva nätverk som kontrollerar muskler, hjärta och lungor.

Träningssystem är huvudsakligen neurologiskt baserad, och är utmärkt för att ta bort kronisk smärta och förbättra prestanda på mycket kort tid. Z-Health® är utformad för att förbättra din atletiska potential genom träning av finmotoriken. Systemet skiljer sig mycket från andra träningssystem eftersom det finns en mycket större betoning på rörelsekvalitet, snarare än kvantitet.

Z-Health® är den första fasen för att förstå att kroppen hela tiden anpasser sig till aktuellt rörelsemönster (kallas S.A.I.D princip). Denna anpassning sker snabbt, då kommunikation i nerverna går på över 480 km/sek. Det finns oändligt många  nerver fokuserade på att ta emot och förmedla olika typer av information. Om det finns minsta störning i signalvägen på ett ställe i kroppen påverkar det hela systemet. Så att minska bullret i signalvägen är en bra idé, och detta är i fokus för den första traning i Z-Health®.

De viktigaste punkterna för Z-Health® är en optimering av följande områden:

• Det visuella systemet
• Det vestibulära systemet (kallas också balanssinne. Det sinne som fastställer kroppens inriktning i förhållande till tyngdkraften så att en gynnsam kroppsställning kan bibehållas)
• Proprioception (människas förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position, vilket är en del av ens kroppsuppfattning)

Alla dessa områden har stor inverkan på prestanda, särskilt för elitidrottare är synen ofta den begränsande faktorn. Dessvärre är idén att röra sig effektivt och smärtfritt underskattad av såväl elitidrottare som motionärer

Här kan du se ett videoklipp som visar delar av Z-​​Health ®. Som du ser det handlar om hur kroppen rör sig mest optimalt, och hur man optimerar de olika sinnena. 

Leave a Reply